Close
(0) items
You have no items in your shopping cart.
All Categories
  Filters
  Preferences
  Search

  Поверителност

  Мили посетители*, молим ви да прочетете внимателно и детайлно настоящата Политика за обработване на лични данни, преди да започнете използването на сайта https://www.vira.bg/. С този документ Ви информираме за мерките за опазване на личните Ви данни. Информация във връзка ползването на "бисквитки", можете да прочетете в раздел III БИСКВИТКИ от настоящия документ. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля, не използвайте този сайт. 

  *под посетител/потребител, клиент - включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число, се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата https://www.vira.bg/ на своя компютър, телефон или друго устройство. 

  При необходимост от допълнителна информация или възникнали въпроси, не се колебайте да се свържете с нас по начина, описан в раздел V Информация за контакт.

  Вашето спокойствие е важно за нас!

  ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ВИРА 2014 ООД

  във връзка използването на интернет страницата https://www.vira.bg/  

  ВИРА 2014 ООД защитава и гарантира конфиденциалността на информацията и личните данни получени от Вас във връзка използването на интернет страницата https://www.vira.bg/ (“Интернет Страницата”, „Уеб сайта”). Вира 2014 ООД събира и обработва личните данни в съответствие с  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни

  I. ЦЕЛ И ОБХВАТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

  1. Цел на обработване

  Обработването на личните Ви данни е за целите на изпълнението и подобряване на качеството на предлаганата от нас услуга, а именно продажба на стоки по интернет. Личните Ви данни, които обработваме е на основание Вашето съгласие. Личните данни, които събираме са ограничени до необходимото за целите на изпълнение на нашите задължения /включително данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, отчети за вътрешно ползване, при абонамент за бюлетин периодично може да изпращаме имейли относно нови продукти, оферти и друга информация, която според нас може да е интересна, на заявилите абонамент/.

  Личните данни се обработват по метод, който гарантира подходяща степен на сигурност и поверителност, включително за предотвратяване на непозволен достъп или ползване на лични данни. Въпреки предприетите разумни мерки за защита от страна на Вира 2014 ООД, съществува риск за достъп по престъпен или неправомерен начин до лични данни. Използвайки интернет страницата, Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск.

  2. Обхват на личните данни на потребителите, които обработваме:

  2.1. Име, Фамилия – при регистрирани в интернет страницата потребители;

  2.2. Имейл за комуникация - за потвърждаване на поръчки; за контакт при възникнали въпроси и в случай на абонамент към бюлетин или изчерпани продукти, които са отново налични;

  2.3. Телефонен номер – за потвърждаване на поръчки; за връзка с куриерска фирма, отговорна за доставката и за контакт при възникнали въпроси;

  2.4. Адрес и пощенски код във връзка организацията за доставка на стока чрез куриерска фирма;

  2.5. Парола по Ваш избор – не е видима за нас и важи при регистрирани в интернет страницата потребители. Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителското име и паролата си, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми Вира 2014 незабавно на посочените в раздел V Информация за контакт;

  2.6. Информация с помощта на онлайн идентификатори, предоставени от Вашите устройства, приложение и протоколи като адресите по интернет протокол (IP адрес) или идентификаторите, наричани „бисквитки”. За повече информация, прочетете раздел III Бисквитки;

  2.7. Дата на създаване на клиентски профил, дата на последна активност /посещаемост на сайта/;

  2.8. Абонамент за бюлетин - при регистрирани в интернет страницата потребители. Вира 2014 периодично може да изпраща имейли относно нови продукти, оферти и друга информация, която според нас може да е интересна, на заявилите абонамент.

  2.9. Информация за Вашите поръчки;

  2.10. Юридически лица – Гореизброените с допълнение: Име на юридическото лице, седалище, ЕИК, БУЛСТАТ, идентификационен номер по Закона За Данък Добавена Стойност.

  II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

  1. Права на физическите лица, субекти на личните данни.

  1.1. Правото на пълна информация и достъп до личните Ви данни. Достъпът е безплатен, както и получаване на информация дали и какви Ваши лични данни са били обработени. Съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, ако се злоупотреби със запитванията в тази връзка, тогава е възможно да поискаме заплащане за иначе безплатната услуга по предоставяне на информацията;

  1.2. Правото на коригиране на личните Ви данни. Вие можете по всяко време да коригирате/ актуализирате Вашите данни чрез клиентския си профил. Имате правото да поискате от нас коригирането/ актуализирането на Вашите лични данни; 

  1.3. Правото на ограничаване на обработване на личните Ви данни. Имайте предвид, че данните, които Вира 2014 ООД събира и обработва са сведен до абсолютен минимум единствено и само за целите на изпълнение на договорните ни ангажименти. Ограничаването до обработване обикновено се свежда единствено до съхранение на личните Ви данни. /Примерно отказ от абонамента за бюлетин/;

  1.4. Правото на преносимост на личните Ви данни. В качеството си на субект на личните данни Вие имате право да получите същите, които сте предоставили, в структуриран и пригоден за машинно четене формат.

  1.5.Правото да „бъдеш забравен” или право на изтриване. Имате правото да изисквате от Вира 2014 ООД да изтрие всякакви връзки към Вашите лични данни или техните копия или реплики. Това е приложимо в случай, че личните Ви данни не са необходими за целите, за които са били събирани. Имайте предвид, че:

  1.5.1. е възможно да продължим да съхраняваме Ваши лични данни с целите на спазване на наше правно задължение /фактури и други/.

  1.5.2. с изтриването Вие няма да имате възможност да се възползвате от предоставяните от нас услуги;

  1.6. Право на жалба до националния надзорен орган, в случая Комисия за защита на личните данни, в случай че имате съмнение, че сме в нарушение на регламента.

  2. Упражняване на правата на физическите лица, субекти на личните данни – коментари, въпроси и искания следва да се изпращат на e-mail office@vira.bg. Законовият срок за отговор е до един месец от получаването на съответното запитване. В зависимост от броя на получените искания, както и тяхната сложност, срокът може да бъде удължен с два месеца. В подобен случай, Вие ще бъдете надлежно осведомени в рамките на първоначалния срок.

  3. Вира 2014 ООД като администратор на лични данни се задължава:

  3.1. Да осигури защита на личните Ви данни, взимайки надеждни технически мерки. Интернет страницата е защитена срещу външно проникване в хардуера и софтуера. За покупките има криптографски сертификат, имплементиращ общоприет съвременен стандарт за сигурност като SSL или TLS.

  3.2. Да поддържа техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на въведени от Вас лични данни;

  3.3. Да осигури непрекъснат достъп, освен ако технически причини или обстоятелства извън нашия контрол правят невъзможно това;

  3.4. Да прилага подходящи и ефективни мерки и да е в състояние във всеки един момент да докаже, че дейностите по обработването са в съответствие с Регламента, включително ефективността на мерките.

  3.5. Да сътрудничи с надзорния орган за защита на личните данни при изпълнение на задълженията, произтичащи от Регламента.

  3.6. При промяна в настоящата Политика да Ви информира своевременно по подходящ за това начин.

  III. БИСКВИТКИ

  HTTP бисквитката (HTTP cookie), или наричана просто „бисквитка“, представлява пакет информация, под формата на малък по размер файл. След като приемете използването на бисквитки /още при първото отваряне на https://www.vira.bg/ излиза съобщение за ползването им/ този файл се изпраща от уеб сървър към Вашия интернет браузър. Разполага се на хард диска на устройството, през което сте заредили интернет страницата на Вира 2014 ООД. Обикновено се използва за разпознаването на регистриран потребител, за поддържане на „пазарска количка”, за проследяване на достъпа да интернет страницата, за анализи с цел подобряване на сайта, който да отговаря на нуждите на потребителите му.

  В Интернет пространството почти всички сайтове използват бисквитки. Имайте предвид, че бисквитките не дават достъп до вашия компютър, нито до каквато и да е друга информация, различна от тази, която сте ни предоставили по Ваше желания /описана в точка I. 2. Обхват на личните данни на потребителите.

  Разбира се, възможно е да се откажете от бисквитките, като не приемете и не се съгласите с автоматичното съобщение за ползването им. В подобен случай има вероятност да на успеете да се възползвате напълно от интернет страницата https://www.vira.bg/.

  Списък на “бисквитките", които събираме и каква информация съхраняват:

  Име на "бисквитката" Описание на "бисквитката"
  ASP.NET_SessionId  Идентификационен номер на текущата сесия
  NOPCOMMERCE.AUTH Идентификация на логнатия потребител. Съдържанието е криптирано.
  Nop.customer Идентификационен номер на клиент 
  ARRAffinity Идва от Azure и е свързано с начина по който потребител се свързва към уеб сайт хостнат там. Ако е включено всеки потребител се пренасочва към една и съща предвидена за него инстанция на уеб сайта. Това е защото понякога съществуват повече от една инстанция на даден уеб сайт които работят паралелно за да обслужат потребителите.
   __RequestVerificationToken CSRF тоукън за сигурност. Грижи се да предотврятява атаки от тип имперсониране на потребителя.


  IV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

  Вира 2014 ООД защитава и гарантира на своите Потребители/ клиенти конфиденциалността на информацията и личните данни, предоставени онлайн при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка и/или  регистрация. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато Вира 20014 ООД е получила изричното писмено съгласие на Клиента или когато законът ни задължава.

  V. ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ

  За въпроси, свързани с политиката за обработване на лични данни в интернат страницата на Вира 2014 ООД, бихте могли да се свържете с нас на e-mail: office@vira.bg или на телефон 00 359 2 975 4001.