Close
(0) продукти
Няма продукти в кошницата.
Категории
  Filters
  Предпочитания
  Търси

  Общи условия

  Споразумение с потребителя

  Мили посетители*, молим ви да прочетете внимателно и детайлно следните общи условия, преди да започнете използването на сайта www.vira.bg.

  *под посетител/потребител, клиент - включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число, се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата www.vira.bg на своя компютър.

  Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които Вира 2014 ООД предоставя услуги на потребителите посредством Интернет магазина vira.bg. Използването на съдържанието на  сайта www.vira.bg представлява по същество приемане на описаните по-долу общи условия. Настоящите Общи Условия влизат в сила на 18.07.2018 год. Настоящите условия са задължителни за всички потребители на www.vira.bg.

  Ако не сте съгласни с настоящото споразумение, молим да не продължавате ползването на сайта www.vira.bg

  ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА WWW.VIRA.BG  

  1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  По смисъла на настоящето споразумение „Vira.bg“, „ние“, „Търговеца“, „ВИРА“, „Вира“, включително и когато са членувани и/или употребени в множествено число, се отнася до търговското дружество Вира 2014 ООД, вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 202897084 и адрес за кореспонденция: град София, жк. Гоце Делчев, блок 110 А, ет. 2.

  Цялото съдържание на този сайт е изключителна собственост на Вира 2014 ООД. За сайта www.vira.bg е получено разрешение за извършване на търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание №СА67/03.10.2018 год.

  Вира 2014 ООД не продава чрез интернет страницата си лекарства по лекарско предписание.

  Съгласно чл. 229, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Вира 2014 ООД притежава Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеката на дружеството №АП-649-1/17.08.2021 г. Обектът е на адрес: гр. София, р-н Слатина, ул. Иван Димитров-Куклата №4 с ръководител на аптеката магистър фармацевт Радул Руменов Костадинов, тел. 02 975 4001.

  2. ПРОДУКТИ И ИНФОРМАЦИЯ

  Детайлната информацията за продуктите в сайта е предоставена от производителя под формата на листовка за начин на използване, съхранение, предпазни мерки и прочие. Дружеството не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за стоката. Пропуски са възможни - поради технически грешки, човешки фактор, вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на ТЪРГОВЕЦА  във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за ТЪРГОВЕЦА .

  В тази връзка силно препоръчваме при здравни проблеми да направите предварителни консултации с  Вашият личен лекар и/или съответен специалист. За Ваше удобство може да направите директна консултация с магистър фармацевт и през нашия сайт.

  Имайте предивд, че е възможно да има разминавания в цените на някои продукти между физическата Аптека Вира и настоящият он-лайн магазин на Аптека Вира. 

  Молим Ви, ако попаднете на неточности да ни сигнализирате на посочената контактна информация, за което Ви благодарим предварително. 

  3. ПОРЪЧКИ И ДОСТАВКИ

  Търговецът си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на 2 /два/ работни дни Вира уведомява потребителя за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или телефонно обаждане на посочения телефонен номер. 

  Клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Вира се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. Търговецът не носи отговорност  за закъснение в случай, че същото се дължи на куриер или друг доставчик.

  Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, удари и други щети следва да бъдат докладвани незабавно. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Търговецът не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. При посочен неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Вира не е обвързана от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

  При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. 
  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката.

  - В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Търговецът се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

  - Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед. В подобен случай, Клиентът може да изиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 2 /два/ работни дни от получаването й.

  4. ГАРАНЦИОННИ ДОКУМЕНТИ

  ВИРА предлага гаранционен документ на своите клиенти за дадена закупена стока, в случай че такъв документ е осигурен от производителя.

  5. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

  Посочените цени са в български лева с включен ДДС.

  Посочените цени на стоките в интернет страницата могат да бъдат променяни от Търговеца по всяко време.

  Посочените цени на стоките в интернет страницата могат да са различни от тези във физическите аптеки на Търговеца..

  Посочените цени не включват транспортиране до упоменатия от клиента адрес за доставка.

  Стоки извън територията на Република България не се доставят.

  Начин на плащане - наложен платеж.

  Минималната междинна сума за поръчка - 15.00 лв. 

  6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

  Потребителят/клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

  Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 
  Потребителят е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата vira.bg. 
  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите: 

  - да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 

  - да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 

  - да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

  - да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните от Търговеца услуги; 

  - да уведомява незабавно Търговеца  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 

  - да не зарежда, изпраща, предава, разпространява или използва по какъвто и да било начин и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол ("троянски коне"), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер или телекомуникационните съоръжения или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер; 

  - да не извършва злоумишлени действия; 

  - да обезщети Търговеца  и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с Интернет страници, хипер-връзки, материали или информация, които Потребителят е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез /името на сайта/ в нарушение на закона, настоящите Общи условия, Добрите нрави или Интернет етиката;

  Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна, същата се счита за възмездна.

  7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

  Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

  Търговецът  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на vira.bg.  

  Търговецът  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по собствена преценка да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта.

  Търговецът  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез vira.bg.

  Търговецът,  след получаване на плащането се задължава да прехвърли на потребителя/клиента собствеността на заявената за покупка от него стока, да достави в срок заявената за покупка стока, да проверява за техническа изправност всеки артикул преди да бъде изпратен (в случай, че това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката). 

  Търговецът  има право да събира и използва статистическа информация за посещаемостта на сайта, както и за целите на директен маркетинг. Вира 2014 ООД събира и използва информацията за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които ще се използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави. 

  Тази информация може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя, изпратено на следния e-mail адрес office@vira.bg

  Търговецът  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

  8. ИЗМЕНЕНИЯ

  Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ  се задължава да уведоми Потребителя за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им и даде достатъчен срок да се запознае с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в дадения срок, че не е съгласен с промените, то ТЪРГОВЕЦЪТ има право веднага да спре или прекрати предоставянето на услугите на Потребителя.

  9. РЕШАВАНЕ НА ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ

  Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство, както и такова извън контрола на страните. За форсмажорно обстоятелство се има в предвид непредвидимо събитие, което е извън контрола на страните и не може да бъде избегнато.

  Всички спорове между страните се решават в дух на доброто разбирателство и добра воля.

  В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.